Ứng dụng thực tế của in pp Tân Bình

PP là từ viết tắt của Polypropylen trong tiếng Anh. Chúng là một loại vật liệu được tạo thành từ phản ứng trùng hợp Propylen. Khác với tiền Việt Nam đang lưu hành cũng là polymer, in pp Tân Bình là một dạng khác của phản ứng trùng hợp polymer.

Ứng dụng thực tế của in pp Tân Bình

Ứng dụng thực tế của in pp Tân Bình

  • Làm menu thực đơn, coffe
  • Làm bảng thời khóa biểu, kế hoạch, nội quy
  • Cắt sát viền làm các mô hình dựng quảng cáo
  • Làm bảng mừng lễ tân hơn, sinh nhật
  • Làm sticker, biểu ngữ dán cửa kính, dán tường.
  • Làm chân dựng các sản phẩm khuyến mãi